sportovní areál – hřiště
urbanismus – Poodří
Polanka – jádro obce