Polanka – jádro obce

Polanka nad Odrou – vesnice. Práce rozebírá charakter zástavby, komunikací, hranice obce, vstupy, centra. Návrhová část řeší jádro obce – duchovní, společenské i správní těžiště vesnice.

místo: Polanka nad Odrou
autor: Ing. arch. Pavla Vymetálková
stupeň: studentská práce 2013