partneři

v rámci dotační programu: Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2021, je v projektu: Studentská stáž v ateliéru bydloarchitekti

podpořena studentka: Bc. Jana Polakovičová
a mentor: Ing. arch. Ondřej Klimek

termín: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2022