urbanismus – Poodří

Práce se zabývá problémy vzniklými necitlivými zásahy do toku řeky Odry (narovnání toku), kolizemi s novou sítí infrastruktury, vzrůstajícím tlakem agresivního turistického ruchu a kontaktem s osídlenými oblastmi.

Hlavním přínosem je revitalizace narovnaného ramene říčního toku, doplnění rybniční soustavy v pohledově exponovaném prostoru a podpora vstupních míst do CHKO Poodří.

místo: Polanka nad Odrou
autor: Ing. arch. Pavla Vymetálková
stupeň: studentská práce 2013