dům do zahrady

Návrh RD na rovinatém nárožním pozemeku ve vesnické zástavbě, lemovaném cestami ze severu a východu a poměrně rozlehlá zahrada se starou třešní a pěkným výhledem na jih. Navržený dům spoluvytváří základní, až archetypální, přízemní podlouhlý kvádr se sedlovou střechou, terasa s doprovodnými prostorami a samozřejmě ona zahrada. Složení domu ze dvou hmot reflektuje postupné dostavování a přestavování okolních domů, ale i člení stavbu na tepelně komfortní část a nevytápěnou zónu.

místo: Polanka nad Odrou
autor: Ing. arch. Martin Vymetálek, Ing. arch. Pavla Vymetálková
stupeň: studie 2015