náš – zabydleno
parník Kopřivnice
rodinný dům Budišovice
záchody na polanecký hřbitov
vesnický dům Klimkovice
kurník a husník Polanka n. O.
přístavba domu Klimkovice
dům v zahradě – věž
dům v malé zahradě – parník
dům v malé zahradě – buňka
galantská knižnica
pitný stojan před Vřídelní kolonádou v KV
víceúčelová sportovní hala Nový Jičín
nadstavba bytů na zdravotní středisko
přístavba místecké fary
ZŠ Polanka nad Odrou 2
starý a nový dům ve Staré Vsi n. O.
terasa Valašské Meziříčí
vesnický dům Polanka n. O.
RD Stará Ves 1