náves Staříč
galantská knižnica
revitalizace náměstí v Tuchlovicích
ZŠ Polanka nad Odrou
sportovní areál – hřiště