dům v zahradě – věž

varianta věž – umístěna na severní straně pozemku, orientována na jih k ořechu, tvar půdorysu formován požadavky na odstupové vzdálenosti

místo: Kopřivnice
autor: Ing. arch. Martin Vymetálek, Ing. arch. Pavla Vymetálková
stupeň: ideová studie 2023