galantská knižnica

Knihovna není dům, nejsou to ani knihy urovnané do polic. Knihovnu chápeme jako instituci, která zajišťuje kulturní a komunitní život obce. Na hlavní ose mezi zámeckým parkem a sportovním areálem tak nenavrhujeme objekt, ale vytváříme prostor, který namísto tranzitní funkce přebírá roli těžiště.

Navrhujeme ponechat stávající objekt bývalé střední školy, která svým objemem a proporcemi definuje měřítko. Naproti přes nově vytvořený dvůr navrhujeme nový jednoduchý podélný objekt s valbovou střechou. Propojení s parkem a ulicí je zajištěno uzavíratelným průchodem proraženým přes původní střední školu i novou knihovnu.

Základní konstrukční modul nového objektu 3,6m, což činí dvojnásobek ideální rozteče knižního regálu. Došková krytina je připomínkou regionální venkovské architektury. V kontrastu se strukturou došku stojí hladké exteriérové screenové stínění. Původní objekt střední školy je vyčištěn a otevřen pro maximální flexibilnost vnitřního uspořádání. Venkovní plochy kombinují mlat s maloformátovou žulovou dlažbou. Nové se setkává se starým, město s parkem.

místo: Galanta
autor: Ing. arch. Martin Vymetálek, Ing. arch. Pavla Vymetálková, Ing. arch. Jan Hrnčárek (www.jan-hrncarek.cz)
stupeň: architektonicko-urbanistická soutěž 2023