lavice pro park Na Karlově

Navrhujeme park doplnit o objekt, který bude určen pro každodenní užívání, přesto však svou formou a zpracováním pozvedne kulturní hodnotu parku. Objekt pro užívání (lavička, piknikové místo, místo pro diskuzi / workshop / koncert)

Tvarosloví se odkazuje ke dvěma dominantám čtvrti Karlov. Tou první je nejvýznamnější památka Karlova – kostel Nanebevzetí Panny Marie a Karla Velikého. Druhou Nuselský most. Poloměr kulaté lavice, která prostupuje velkou částí parku vychází z půdorysu osmiboké hlavní lodi kostela, jež se odvolává na korunovační kostel v Cáchách, ve kterém je pohřben císař Karel Veliký a v němž byl Karel IV. korunován.
Nuselský most – druhou dominantu Karlova návrh ztvárňuje vyvýšeným stolem, který překlene kruhovou lavici, stejně jako most přemosťuje obytnou čtvrť. „Stůl“ je v pozici stejného směru, jako je vstupní předsíň kostela.

Kruhovou lavici vnímám jako silný symbolický prvek, který vybízí k setkání, rozhovoru, objetí, interakci.

místo: Park Na Karlově
autor: Ing. arch. Pavla Vymetálková
stupeň: výtvarně-architektonická soutěž 2023