liturgické vybavení kostela Povýšení sv. Kříže v Litomyšli

rozmístění vychází z logiky prostoru – liturgické vybavení nově uspořádává prostor celého chrámu

obětní stůl není sochou ale soklem – liturgické vybavení jako podklad pro liturgii, liturgie je plná symbolů, není třeba doplňovat množství dalších

jednoduché kvádry – nové liturgické vybavení čisté, jednoduché, ztišení v přesycení vjemů dnešního světa, je soudobou vrstvou (přiznání nového)

místo: Litomyšl
autor: Ing. arch. Martin Vymetálek
stupeň: úvodní rozvaha 2021