náves Staříč

Zrušením jedné větve křižovatky a přidružením stávajícího ostrůvku k chodníku před farou a kostelem vzniká místo pro novou staříčskou náves v samotném jádru obce. V historické stopě zaniklé budovy školy navrhujeme otevřený pavilon, zastřešený veřejný prostor. Pod pavilonem zůstává památník obětem 1. sv. války, místo pro umístění vánočního stromu a mlhoviště pro ochlazení plochy v letním horku. Mezi farou a hřbitovem bouráme zeď pro plynulé napojení návsi do farní zahrady, nad farou tak vzniká příjemné zákoutí se studánkou. Kamenná hřbitovní zeď, budova fary a bytový dům jsou od dlážděné plochy nově odsazeny záhonem, po obvodu návsi vysázeny stromy.

místo: Staříč
autor: Ing. arch. Martin Vymetálek, Ing. arch. Kateřina Lacinová
stupeň: studie 2023