nové liturgické vybavení

Do kostela Nejsvětější Trojice v Klášterci nad Orlicí, který byl postaven v roce 1452 na zbytcích Husity pobořeného klášterního kostela a následně postupně mnohokrát přestavěn (s výraznou barokní výzdobou z roku 1691) vkládáme novou vrstvu vybavení odpovídajícího současným liturgickým požadavkům. Navrhujeme funkční vybavení pro živý kostel s respektem k historickým a uměleckým hodnotám chrámu.

Nový kruhový oltář (obětní stůl) se nejen otáčí směrem k věřícím, ale zároveň přichází mezi ně až na samotný okraj kněžiště do kompozičního středu kostela pod vítězný oblouk. Kolem obětního stolu jsou na kružnici umístěny další 4 nové prvky (ambon, stojan na paškál, sedes a stojan na kříž). Dění je nově viditelné ze všech lavic a shromáždění věřících se stává jeho přímou součástí.

Nové prvky jsou navrženy z válců ze světlého pískovce. Ambon, stojan na paškál, sedes a stojan na kříž tvoří vždy jeden válec. Podstavu oltáře pak tvoří tři tyto válce završené jednou kruhovou oltářní deskou, to symbolicky znázorňuje trojjedinost Boha. Zároveň tyto sloupy odkazují na výrazné barokní sloupy stávajících oltářů.

místo: Klášterec nad Orlicí
autor: Ing. arch. Martin Vymetálek, Ing. arch. Pavla Vymetálková – model
stupeň: studie 2023