odkaz T.G.M.

Město Ostrava vyhlásilo veřejnou výtvarnou soutěž na ztvárnění návrhu výtvarného díla Odkaz T. G. M., které bude umístěno na Masarykově náměstí. Nově vytvořené dílo by mělo odkazovat k významu osobnosti prvního prezidenta samostatného československého státu a zároveň by mělo přispět ke zvýšení atraktivnosti centra města.

veřejná výtvarná soutěž, 2011
místo: Ostrava
autor: Ondřej Vysloužil
spolupráce: Pavla Vymetálková, Martin Vymetálek