pitný stojan před Vřídelní kolonádou v KV

Návrh pitného stojanu navazuje půdorysem protáhlého šestiúhelníku na tvarosloví budovy Vřídelní kolonády. Soutěžní návrh architekta Otruby z roku 1960 počítal s využitím tohoto šestiúhelníkového tvaru i v okolí kolonády. Zároveň se jedná o tvar krystalické mřížky aragonitu (vřídlovce), který vzniká sedimentací rozpuštěných minerálů v karlovarských minerálních pramenech. Jde tedy o symbol toho, čím je tato voda jedinečná a léčivá.

Pitný stojan je navržen z ocelových trubek o celkové výšce 7,20 m (jako spodní římsa stávající budovy Vřídelní kolonády) a stává se tak novou dominantou jejího jihozápadního nástupního předprostoru. Barva stojanu odkazuje na barvu vřídlovce. Z různých úhlů pohledu se tato mřížka proměňuje a vtahuje tak diváka do hry.

místo: Karlovy Vary
autor: Ing. arch. Martin Vymetálek, Ing. arch. Kateřina Lacinová, Ing. arch. Jana Polakovičová
stupeň: architektonicko-výtvarná soutěž 2023