revitalizace náměstí v Tuchlovicích

Pro kvalitní, reprezentativní a funkční náměstí je důležité jeho jasné vymezení: před nákupní centrum ze severu náměstí protahujeme sváteční cestu s lipovou alejí, tento prostor se tak stává součástí parku a zelenou hranicí podél ulice Karlovarská. Ulici Ke Stráži na jižní straně náměstí posouváme blíže k domům a stejně jako cestu na západní straně ji navrhujeme do jedné výškové úrovně a v dlážděném povrchu, takže zde nyní hranici náměstí tvoří domy.

Do vrcholů trojúhelníkového náměstí vkládáme 3 drobné objekty. Ve východním cípu kolem stávajícího smrku a hraničního kamene umisťujeme „pavilon služeb“ se dvěma malými provozovnami a s veřejnými toaletami. V jihozápadním vrcholu navrhujeme „kulturní pavilon“, který tvoří vyvýšené dřevěné pódium částečně zastřešené. V severozápadním vrcholu je pak „přírodní pavilon“, ve kterém lze sejít po pobytových schodech k Tuchlovickému potoku.

místo: Tuchlovice
autor: Ing. arch. Martin Vymetálek, Ing. arch. Kateřina Lacinová, Ing. arch. Jana Polakovičová
stupeň: urbanisticko-krajinářská soutěž 2023