sportovní areál – zázemí

Ostrava – Polanka se na nás obrátila se zadáním přizpůsobit stávající klubovny pro potřeby nového sportovního areálu při Dělnickém domě v Polance nad Odrou.

Nejprve byly zbourány házenkářské šatny, které byly již ve špatném technickém stavu. Poté byly původně volejbalové šatny opraveny a rozšířeny směrem na západ, tím vzniklo potřebné zázemí pro sportovce i pro pořádání kulturně společenských akcí.

místo: Polanka nad Odrou
autor: Ing. arch. Martin Vymetálek
stupeň: studie 2014, projekt 2014, realizace 2014

související: sportovní areál – hřiště