ZŠ Polanka nad Odrou 2

Navrhujeme drobné stavební úpravy stávající školy a přístavbu s 8 učebnami. Přístavba svojí hmotou, členěním i umístěním navazuje na stávající budovu a dotváří školní „dvůr“. Do pestrosti existujích budov jsme nevstoupili dalším novým prvkem, ale snažili jsme se kultivovanou architekturou navázat na stávající.

V rámci úprav stávající budovy jsme se zaměřili na kvalitu a využití společných prostor školy. Chodby očišťujeme, přinášíme do nich dostatek denního světla a vytváříme příjemné pobytové prostory.

místo: Polanka nad Odrou
autor: Ing. arch. Martin Vymetálek, Ing. arch. Kateřina Lacinová
stupeň: studie 2022

řešení navazuje na: ZŠ Polanka nad Odrou