ZŠ Polanka nad Odrou

“Škola sama má být místo příjemné, vábící uvnitř i vně oči. Uvnitř budiž světlý, čistý pokoj, ozdobený všude obrazy… Venku pak budiž u školy nejen volné místo k procházkám a společným hrám (poněvadž to se nesmí mládeži odpírat), nýbrž i nějaká zahrada, do níž by byli časem pouštěni a naváděni těšit se pohledem na stromy, kvítí a byliny. Když se věc takto zařídí, je pravděpodobné, že děti budou chodit do škol s nemenší chutí, než chodí na jarmark, kde doufají uvidět a uslyšet vždy něco nového.”
J. A. Komenský – Velká didaktika (z roku 1657)

místo: Ostrava – Polanka nad Odrou
autor: Ing. arch. Pavla Vymetálková, Ing. arch. Martin Vymetálek
stupeň: ideová studie 2021

pokračování: ZŠ Polanka nad Odrou 2